telefoon secretariaat Kunstroute Hoevelaken 06 38 04 63 91

Donateurschap

Geniet u elk jaar van Kunstroute Hoevelaken?
Draagt u het evenement een warm hart toe?
Wilt u helpen de kunstroute ook de komende jaren mogelijk te maken?

Met een bedrag van € 5,00 of  € 7,50 helpt u ons al. Dat mag als éénmalige bijdrage of eens per jaar.

In 2008 is de kunstroute in Hoevelaken voor de eerste maal georganiseerd door Stichting Kunstroute Hoevelaken.
De stichting stelt zich tot doel om zonder winstoogmerk:

 • Het werk van Hoevelakense kunstenaars met gastexposanten uit andere regio’s onder de aandacht te brengen van een breed publiek.
 • Kunst toegankelijker te maken.
 • De jeugd kennis te laten maken met kunst en hun creativiteit te laten zien.
 • Het mooie dorp Hoevelaken promoten.

Het belangrijkste middel om dit doel te bereiken is het openstellen van huizen, ateliers, tuinen en gastlocaties in Hoevelaken tijdens het laatste weekend van september. Ook worden er tussentijds verschillende projecten georganiseerd waarvan een groot deel op de jeugd is gericht. De werkzaamheden voor de stichting zijn in handen van een groot aantal vrijwilligers. De kosten voor het drukwerk van o.a. de professioneel uitgevoerde brochure en posters, de promotiematerialen voor het kunstrouteweekend, het organiseren van een openingsavond en overzichtsexpositie en bijvoorbeeld het beheer van deze website worden betaald vanuit de gelden van de sponsoren ‘Vrienden van de Kunst’ en een gemeentelijke subsidie.


Dus ondersteun Stichting Kunstroute Hoevelaken met een donatie en geef u nu op! (het verplicht u tot niets)

   Naam: *
   Adres:
   Telefoon:
   Email: *

  * = verplichte ingave

  Voor vragen of nadere informatie over donateurschap kunt u zich per email tot ons richten via info@kunstroutehoevelaken.nl.
  Het is ook mogelijk telefonisch contact op te nemen met Trudy Weijman, secretaris van Kunstroute Hoevelaken,
  telefoon: 06 38 04 63 91.